Com aplicar l'economia circular a la neteja professional? LA IMPORTÀNCIA DEL CANVI | Sucitesa

Com aplicar l’economia circular a la neteja professional? LA IMPORTÀNCIA DEL CANVI

L’economia lineal és el model econòmic que ha dominat la indústria a nivell global des de la Revolució Industrial. És un model basat en el consum de matèries primeres, el processament fins a la seva transformació en un producte final que, habitualment és d’un sol ús o de curta vida útil. L’economia lineal ha generat uns nivells de creixement sense precedents en la història de la humanitat no obstant això, les activitats derivades com la demanda de recursos, desforestació, desaprofitament, generació de residus, crema de combustibles fòssils, etc. han augmentat l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle provocant l’escalfament global.

Hem d’instaurar mesures que evitin que la temperatura del planeta continuï augmentant, buscar l’eficiència dels processos, millorar infraestructures i invertir més recursos en recerca i desenvolupament de nous productes, sistemes i serveis que contribueixin en la cura del planeta.

L’economia circular representa un model econòmic més sostenible que el model lineal. Afavoreix la recuperació de materials usant els recursos el major temps possible extraient el màxim valor i després recuperar-los i generar altres productes o materials.

Des dels nostres inicis, a SUCITESA ens hem marcat com a objectiu gestionar de manera responsable els recursos naturals, materials de fabricació i productes finals, evitant el balafiament i minimitzant la generació de residus. Per això l’any 2004 ens certifiquem sota la norma ISO 14001 implantant un Sistema de Gestió Ambiental basat en la millora contínua, invertint recursos, estructura i planificant totes les activitats en relació amb el medi ambient.

em fet un pas més amb la gamma de productes LIFE CARE, desenvolupada sota els criteris de l’economia circular:

1.- ECO-DISSENY: incorporem criteris ambientals i de seguretat en totes les fases del producte: concepció, desenvolupament, fabricació, ús i eliminació del producte.

2.- ENVASOS: tots els nostres envasos són reutilitzables i estan homologats per a contenir productes químics ADR. Tots són reciclables i, a més, aquells la capacitat dels quals sigui igual o inferior a 2 litres poden dipositar-se en el contenidor groc.

3.- FORMULACIÓ: els productes de la gamma LIFE CARE estàn formulats en base a ingredients orgànics, contenen perfums que no classifiquen per sensibilitat al·lèrgica, contenen tensioactius fàcil i ràpidament biodegradables, estan lliures de parabens, metalls pesants i fosfats. Algunes fórmules posseeixen certificació ecològica ECOLABEL

4.- ÚS SEGUR: A SUCITESA ens preocupem que els espais siguin segurs per a treballadors i clients promovent l’ús de productes de neteja sense pictogrames de perillositat extrems. Evitem errors en l’aplicació identificant els productes mitjançant codi de colors. Implantem mètodes de dosatge que minimitzen el contacte amb el producte i eviten la seva manipulació directa.

Coneix el nou segell de qualitat LIFE CARE, cerca el distintiu en els nostres productes: