Desgreixador fregadores. | URBADET PAVINET BP 5 - 5 L | Sucitesa

URBADET PAVINET BP 5 – 5 L

URBADET PAVINET BP 5 – 5 L

Mode d’ús

Desgreixador fregadores.

Utilització

ÚS AMB MÀQUINA:.Dosifiqueu 0,5-2% de producte al dipòsit de l’aigua neta.Procediu de la manera habitual.

Propietats del producte

Elimina la brutícia intensa.Òptima neteja de vies i espais públics.Baixa escuma.Màxim temps de treball, sense interrupcions.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO