Equip de ruixat. | SANIMIX 612 | Sucitesa

SANIMIX 612

SANIMIX 612

Mode d’ús

Equip de ruixat.

Utilització

Connecteu-lo a la presa d’aigua de xarxa.

Propietats del producte

Dilució automàtica del producte.Sortida en forma d’esprai.Facilita la neteja, l’esbaldit i la desinfecció.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO