Llança espumadora.SANIMIX 100 FOAMER. | SAC 011 | Sucitesa

SAC 011

SAC 011

Mode d’ús

Llança espumadora.SANIMIX 100 FOAMER.

Utilització

Connecteu-lo al dipòsit SANIMIX 100.

Propietats del producte

Dilució automàtica del producte.Resistent a agents químics.Dosatge regulable amb filtres calibrats.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO