Suport.SANIMIX 100. | SAC 008 | Sucitesa

SAC 008

SAC 008

Mode d’ús

Suport.SANIMIX 100.

Utilització

Usar de la manera habitual.

Propietats del producte

Suport per a la mànega i l’equip de ruixat.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO