Inhibidor duresa càlcica. | LAVICOM SQ BPA 20 - 20 L | Sucitesa

LAVICOM SQ BPA 20 – 20 L

LAVICOM SQ BPA 20 – 20 L

Mode d’ús

Inhibidor duresa càlcica.

Utilització

Dosifiqueu en les fases de pre-rentat i rentat en funció de la duresa de l’aigua.Aigua dura 20-30 ºHF (g/ Kg roba): 1-2.Aigua molt dura 30-50 ºHF (g/ Kg roba): 2-5.Aigua extremadament dura >50ºHF (g/ Kg roba): 5-8.Ús automàtic en sistemes LAVAMATIC de dosificació.

Propietats del producte

Additiu segrestant eficaç contra la duresa de l’aigua.Millora la qualitat de rentat quan la duresa de l’aigua és mitja / alta.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO