Reforç.Blanquejant òptic. | LAVICOM OB BPA 20 - 20 L | Sucitesa

LAVICOM OB BPA 20 – 20 L

LAVICOM OB BPA 20 – 20 L

Mode d’ús

Reforç.Blanquejant òptic.

Utilització

Dosifiqueu en la fase de rentat de roba blanca.g/ Kg roba: 1-5.Ús automàtic en sistemes LAVAMATIC de dosificació.

Propietats del producte

Additiu líquid concentrat de blanquejant òptic.Els blanqueants òptics reforcen el nivell de blancor en les peces.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO