Humectant.Enzimàtic. | LAVICOM TEZ BPA 20 - 20 L | Sucitesa

LAVICOM TEZ BPA 20 – 20 L

LAVICOM TEZ BPA 20 – 20 L

Mode d’ús

Humectant.Enzimàtic.

Utilització

Dosifiqueu manualment en les fases de rentat en funció del nivell de brutícia.Brutícia lleugera (g/ Kg roba): 1-2 (pre-rentat) /1-2 (rentat).Brutícia normal (g/ Kg roba): 1-2 (pre-rentat) / 2-3 (rentat).Brutícia alta (g/ Kg roba): 2-3 (pre-rentat) / 3-5 (rentat).Ús automàtic en sistemes LAVAMATIC de dosificació.

Propietats del producte

Concentrat tensioactiu enzimàtic reforçant del rentat i pre-rentat.Facilita l’eliminació de taques difícils.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO