Etiqueta ECOMIX.Producte a l'ús. | ETIQ ECOMIX ORIGIN FLOOR - ORIGIN | Sucitesa

ETIQ ECOMIX ORIGIN FLOOR – ORIGIN

ETIQ ECOMIX ORIGIN FLOOR – ORIGIN

Mode d’ús

Etiqueta ECOMIX.Producte a l’ús.

Utilització

Usar de la manera habitual.

Propietats del producte

Identifica el producte contingut en l’envàs.Inclou informació per l’usuari.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO