Concentrat per a dilució.Bactericida, fungicida i virucida. | ECX PURE DISINF MDS BOX-100 - 30 ml | Sucitesa

ECX PURE DISINF MDS BOX-100 – 30 ml

ECX PURE DISINF MDS BOX-100 – 30 ml

Mode d’ús

Concentrat per a dilució.Bactericida, fungicida i virucida.

Utilització

EQUIP DILUIDOR.Diluïu el concentrat amb l’equip EASYMIX.MONODOSI.Aboqueu el contingut de la bossa en l’envàs aplicador.Ompliu l’ampolla amb aigua.Tanqueu i agitar suaument per obtenir 1 litre de producte llest per usar.ENVÀS DOSSIFICADOR I BIDÓ DE 5 LITRES.Diluïu el concentrat manualment.Dosifiqueu 10-30 ml de producte per litre d’aigua.

Propietats del producte

Producte concentrat.El producte a utilitzar s’obté per dilució amb aigua.SISTEMA INTEGRAT ECOMIX.SISTEMA DOSIFICACIÓ MANUAL.AMPLIAR INFORMACIÓ EN DOCUMENTACIÓ DEL PRODUCTE A l’ÚS.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO