Protector.Antigrafiti. | URBADET PROTECTOR BPF 5 - 5 L | Sucitesa

URBADET PROTECTOR BPF 5 – 5 L

URBADET PROTECTOR BPF 5 – 5 L

Mode d’ús

Protector.Antigrafiti.

Utilització

Dosifiqueu el producte pur.Extengueu de forma homogènia mitjançant una brotxa o un corró.Deixeu assecar (mínim 24 hores).No l’apliqueu si la temperatura és inferior a 0ºC.

Propietats del producte

Evita l’ancoratge de grafitis i cartells.Forma una pel·lícula invisible que protegeix la superfície.Augmenta la resistència a la intempèrie.Redueix l’absorció d’aigua.Evita el salnitre.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO