Suciwax protector bp 5 – 5 L

Ús previst

Tapaporus.Protecció antitaques.

Mode d’ús

ÚS MANUAL.Apliqueu 50-70 gr/m2 de producte sobre la superfície.Extengueu de forma homogènia mitjançant una mopa o aplicador de ceres.Deixeu assecar completament (20-30 minuts), abans de trepitjar-hi.És convenient aplicar 2 capes si el paviment és molt porós.

Característiques del producte

Segella i impermeabilitza el paviment, de forma duradora.Protegeix contra les taques i la brutícia.Facilita la neteja i el manteniment.Prepara el sòl per a l’abrillantat.Resistent al decapat.

Sucitesa t’ofereix

  • Assistència tècnica
  • Solucions globals de neteja professional
  • Productes de neteja de qualitat
  • Certificacions ISO