SUCIWAX PROTECTOR BP 5 - 5 L - Sucitesa

SUCIWAX PROTECTOR BP 5 – 5 L

SUCIWAX PROTECTOR BP 5 – 5 L

Mode d’ús

Tapaporus.Protecció antitaques.

Utilització

ÚS MANUAL.Apliqueu 50-70 gr/m2 de producte sobre la superfície.Extengueu de forma homogènia mitjançant una mopa o aplicador de ceres.Deixeu assecar completament (20-30 minuts), abans de trepitjar-hi.És convenient aplicar 2 capes si el paviment és molt porós.

Propietats del producte

Segella i impermeabilitza el paviment, de forma duradora.Protegeix contra les taques i la brutícia.Facilita la neteja i el manteniment.Prepara el sòl per a l’abrillantat.Resistent al decapat.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO