Emulsió setinada antilliscant. | SUCIWAX MATTER BP 5 - 5 Kg | Sucitesa

SUCIWAX MATTER BP 5 – 5 Kg

SUCIWAX MATTER BP 5 – 5 Kg

Mode d’ús

Emulsió setinada antilliscant.

Utilització

ÚS MANUAL.Apliqueu 25-30 gr/m2 de producte sobre la superfície.Extengueu de forma homogènia mitjançant una mopa o aplicador de ceres.Deixeu assecar completament (20-30 minuts), abans de trepitjar-hi.L’aplicació d’una segona capa en adreça perpendicular, incrementa la lluentor i la protecció del sòl.SISTEMA ROTOSPRAY.Ompliu l’equip pulverizador de la rotativa amb el producte.Treballeu amb la rotativa d’alta velocitat proveïda d’un *PAD adequat.

Propietats del producte

Ideal per a aquells terres en què es requereixi protecció i resistència amb nivells baixos de brillantor.Marques i efectes de desgast menys visibles.Facilita la neteja i el manteniment.Màxima resistència al fregat humit.Redueix el nivell de lliscament del paviment.Ajuda a reduir els accidents per relliscades.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO