Pistola connexió ràpida.SANIMIX 100. | SAC 013 | Sucitesa

SAC 013

SAC 013

Mode d’ús

Pistola connexió ràpida.SANIMIX 100.

Utilització

Col·loqueu la vàlvula en el tub d’aspiració entre el Venturi i el contrapès.

Propietats del producte

Connexió entre la llança i la mànega.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO