Equip regulador pressió aigua red. | PRESSURE CONTROL SYSTEM | Sucitesa

PRESSURE CONTROL SYSTEM

PRESSURE CONTROL SYSTEM

Mode d’ús

Equip regulador pressió aigua red.

Propietats del producte

Assegura una pressió i cabal constants de l’aigua a la central de dilució EASY MIX i una dilució exacta dels productes.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO