Insecticida contra panerole. | PIRETROL PR ACTIVE SP 1000 - 1000 ml | Sucitesa

PIRETROL PR ACTIVE SP 1000 – 1000 ml

PIRETROL PR ACTIVE SP 1000 – 1000 ml

Mode d’ús

Insecticida contra panerole.

Utilització

Aplicació localitzada per polvorització dirigida als sòcols i/o al terra.

Propietats del producte

Insecticida per a insectes rastrers.Eficaç contra paneroles, formigues, xinxes, puces, aranyes i altres insectes rampants.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO