LABORATORIO PORTATIL - Sucitesa

LABORATORIO PORTATIL

LABORATORIO PORTATIL

Mode d’ús

Laboratori.Portàtil.

Utilització

Seleccionar el equipo o reactivo requerido para el ensayo a realizar.Seguir las instrucciones falicitadas con el laboratorio.

Propietats del producte

Equips, reactius i instruccions per a assajos.Permet l’anàlisi de diferents paràmetres al moment en qualsevol instal·lació.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO