Filtre de fons.Bomba dosificadora. | FILTRO DE FONDO | Sucitesa

FILTRO DE FONDO

FILTRO DE FONDO

Mode d’ús

Filtre de fons.Bomba dosificadora.

Utilització

Seguiu les instruccions subministradas amb l’equip.

Propietats del producte

Evita que les impureses del líquid entrin en l’equip.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO