Connector.Bomba dosificadora - Màquina rentavaixella. | ADAPTADOR BOMBA 2 EV | Sucitesa

ADAPTADOR BOMBA 2 EV

ADAPTADOR BOMBA 2 EV

Mode d’ús

Connector.Bomba dosificadora – Màquina rentavaixella.

Utilització

Seguiu les instruccions subministradas amb l’equip.

Propietats del producte

Connexió: Bomba peristàltica – Màquina rentavaixella amb 2 electrovàlvules.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO