Etiqueta protocolo de limpeza de quartos. | ADH. HABITACIÓN HOTEL_ESP | Sucitesa

ADH. HABITACIÓN HOTEL_ESP

ADH. HABITACIÓN HOTEL_ESP

Modo de uso

Etiqueta protocolo de limpeza de quartos.

Propriedades do produto

Identifica os pontos críticos de cada zona.Mostra o protocolo que se executa.

Assistência técnica

Soluções de limpeza globais

Produtos de limpeza profissionais de qualidade

Certificações ISO