Pack de Catifa de Desinfecció i Catifa de Assecat. | SCT DISINFECTANT MAT PACK | Sucitesa

SCT DISINFECTANT MAT PACK

SCT DISINFECTANT MAT PACK

Mode d’ús

Pack de Catifa de Desinfecció i Catifa de Assecat.

Utilització

Aboqueu la solució desinfectant sobre la zona de microfibra de la catifa fins impregnar en la seva totalitat.Per a un repartiment uniforme del producte sobre tota la superfície es recomana polvoritzar mitjançant un envàs polvoritzador o SCT-SPRAY 2 L.Comproveu que les fibres han retingut la solució a tota la superfície útil.Això es pot comprovar posant sobre un full de paper i observar el grau en què s’humiteja per capil·laritat.És aconsellable reaplicar solució desinfectant cada dues hores en condicions normals de temperatura (20-25ºC) i ventilació i un grau de trànsit mitjà.Recomanem utilitzar solucions desinfectants viricides a força de amonis quaternaris com ECOMIX PURE DISINFECTANT, solucions de peròxid (O2 actiu) com AQUAGEN OXAFE o d’hipoclorit sòdic.Respecteu sempre la dosi indicada en la Fitxa Tècnica.La quantitat estimada per impregnar correctament la catifa és de 120 ml.

Propietats del producte

Sistema dissenyat per a una desinfecció segura i eficaç de l’calçat i maletes a l’entrada de tot tipus de local i establiments comercials.Fabricada en cautxú d’alta qualitat amb propietats antilliscants.Resistent a variacions de temperatura i atacs químics.Resistència química a les solucions desinfectants.Màxima impregnació i retenció de la solució desinfectant per allargar el període d’ús eficaç.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO