Mànega alimentària 20M. | MANGUERA ALIM 1/2H-H 20 MT | Sucitesa

MANGUERA ALIM 1/2H-H 20 MT

MANGUERA ALIM 1/2H-H 20 MT

Mode d’ús

Mànega alimentària 20M.

Propietats del producte

Connexió: Equip – Xarxa d’aigua.

Assistència tècnica

Solucions globals de neteja

Productes de qualitat

Certificacions ISO